1

Hiểu thế nào là ma sát thành đơn vị (fs) của xuyên tĩnh:

 • A

  Là lực tác dụng lên phần ống đo ma sát (Qs) chia cho diện tích bề

  mặt ống đo ma sát (Qs)

   

 • B

  Là lực tác dụng lên toàn bộ bề mặt cần xuyên khi cần xuyên đi vào trong đất

   

 • C

  Là lực tác dụng lên phần ống đo ma sát ở phần phía trên mũi xuyên

   

 • D

  Là lực tác dụng để đưa toàn bộ phần mũi xuyên đi vào trong đất