1

Xét tác dụng của lực căng các dây văng lên sự phân bố nội lực trong các bộ phận của kết cấu nhịp cầu dây văng như thế nào?

 • A

  Đặt lực căng dây tại các nút liên kết dầm-dây của sơ đồ hoàn chỉnh.

   

 • B

  Lần lượt thay từng đôi dây bằng các lực căng vào sơ đồ hoàn chỉnh,

  sau đó cộng tác dụng.

   

 • C

  Lần lượt thay từng nhánh dây bằng lực căng vào sơ đồ hoàn chỉnh, sau đó cộng tác dụng.

   

 • D

  Tính theo trình tự lắp dây, thay từng nhánh dây bằng lực căng, sau đó cộng tác dụng.