1

Khu vực điều chỉnh của đường sắt không khe nối dùng để làm gì ?

 • A

  . Điều chỉnh khe hở mối nối ray

 • B

  Điều chỉnh ứng suất nhiệt

 • C

   Giải phóng ứng suất nhiệt

 • D

  Cho ray co giãn tự do