1

Trong thiết kế mặt đường bê tông xi măng theo quy trình thiết kế áo đường cứng 22TCN223-95 cần kiểm tra chiều dày của tấm bê tông xi măng khi tải trọng bánh xe đặt ở đâu ?

 • A

  Tải trọng xe đặt giữa tấm

 • B

  Tải trọng xe đặt ở góc tấm

 • C

   Tải trọng xe đặt ở giữa cạnh dài của tấm

 • D

  Phải kiểm tra cả 3 vị trí trên chọn chiều dày lớn nhất