1

Diện tích tối thiểu khu đất xây dựng trạm xử lý nước công suất từ 60.000-120.000 m3/ngđ được dự báo trong quy hoạch cấp nước là bao nhiêu ha?

 • A

   

  3 ha

   

 • B

  4 ha

   

 • C

  5 ha

   

 • D

  6 ha