1

Mục đích của việc đặt ray ngắn trên đường cong?

 • A

  Để tạo độ cong cho đường ray dễ dàng

 • B

  Để đảm bảo mối nối được đối xứng

 • C

   Để có thể cơ giới hóa trong thi công lắp đặt ray trên đường cong

 • D

  Cả ba phương án trên