1

Việc thành lập lưới khống chế mặt bằng phục vụ thi công phải được hoàn thành và bàn giao chậm nhất bao nhiêu tuần trước khi khởi công xây dựng công trình?

 • A

  1 tuần.

   

 • B

  2 tuần.

   

 • C

  3 tuần.

   

 • D

  4 tuần.