1

Hiểu thế nào là sức kháng mũi côn (qc) của xuyên tĩnh:

 • A

  Là tổng lực tác dụng để đưa toàn bộ cần xuyên và mũi xuyên đi vào trong đất

   

 • B

  Là lực tác dụng đưa mũi xuyên đi vào trong đất

   

 • C

  Là lực tác dụng lên phần ống đo ma sát ở phần phía trên mũi xuyên

   

 • D

  Là lực tác dụng đưa mũi côn vào đất (Qc) chia cho diện tích đáy mũi côn (Ac)