1

Đối với tuyến đường sắt khổ lồng 1435 mm và 1000 mm thì siêu cao trên đường cong được đặt theo khổ đường nào?

 • A

  1000 mm

 • B

  1435 mm

 • C

  Khổ đường nào thì đặt siêu cao tương ứng của khổ đó

 • D

  Đặt theo siêu cao của khổ nào có nhiều đoàn tàu khai thác hơn