1

Rãnh dọc trong đường hầm xuyên núi có sử dụng lớp chống thấm được bố trí để thoát nước ngầm hay thoát nước mặt?

 • A

   Thoát nước ngầm là chính.

 • B

  Thoát nước mặt là chính vì nước ngầm đã được chống thấm.

 • C

  Đồng thời thoát cả nước ngầm và nước mặt.

 • D

  Có hai hệ thống rãnh dọc riêng cho thoát nước ngầm và cho nước mặt.