1

Kết cấu kiến trúc tầng trên đường sắt đô thị bao gồm những loại lào?

 • A

  Kiến trúc tầng trên có đá ba lát

 • B

  Kiến trúc tầng trên có ray liên kết trực tiếp với tà vẹt đặt trên nền bê tông

 • C

  Kiến trúc tầng trên dùng tấm bê tông (thay cho lớp đá ba lát)

 • D

   Cả ba đáp án trên