1

Loại công trình nào khi lập lưới khống chế thi công yêu cầu độ chính xác: mβ = 5“, ms/s = 1/10000, mh = 6 mm/km?

 • A

  Xí nghiệp, các cụm nhà và công trình xây dựng trên phạm vi lớn hơn 100 ha, từng ngôi nhà và công trình riêng biệt trên diện tích lớn hơn 10 ha

 • B

  Xí nghiệp, các cụm nhà và công trình xây dựng trên phạm vi nhỏ hơn 100 ha, từng ngôi nhà và công trình riêng biệt trên diện tích từ 1 ha đến 10 ha.

   

 • C

  Nhà và công trình xây dựng trên diện tích nhỏ hơn 1 ha, đường trên

  mặt đất và các đường ống ngầm trong phạm vi xây dựng.

   

 • D

  Đường trên mặt đất và các đường ống ngầm ngoài phạm vi xây dựng.