1

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải được huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch được phân thành mấy nhóm?

 • A

   

  Hai

   

 • B

  Ba

   

 • C

  Bốn

   

 • D

  Năm