1

Vùng đất cảng của càng thủy nội địa được quy định thế nào là đúng sau đây?

 • A

  Được giới hạn để xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, lắp đặt thiết bị và công trình phụ trợ khác.

 • B

  Vùng được giới hạn để thiết lập vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu hạ tải, khu tránh bảo;

 • C

  Thoả mãn cả 2 quy định trên

 • D

  Các quy định trên không đúng