1

Sức kháng cắt danh định của dầm bê tông cốt thép và bê tông ứng suất trước bao gồm những thành phần nào?

 • A

  Sức kháng cắt của bê tông Vc, của cốt thép đai thường Vs và cốt thép đai dự ứng lực Vp.

 • B

   Sức kháng cắt của bê tông Vc, của cốt đai thường Vs và của cốt dự ứng lực kéo xiên Vp.

 • C

  Sức kháng cắt của bê tông Vc, của cốt đai thường nằm trong phạm vi vết nứt xiên góc θ° và phân lực thẳng đứng của cốt thép dự ứng lực kéo xiên Vp

 • D

  Trị số nhỏ nhất của: Vc phụ thuộc β +Vs trong vết nứt xiên θ° + Vp và Vc không phụ thuộc β + Vp