1

Thí nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục cọc (Thí nghiệm nén tĩnh cọc) nhằm xác định chỉ tiêu gì:

 • A

  Cường độ của đất nền ở mũi và thân cọc

   

 • B

  Khả năng chịu lực của bản thân cọc

   

 • C

  Tải trọng lớn nhất của cọc chịu được thời điểm phá hoại được xác

  định theo giới hạn quy ước

   

 • D

  Sức kháng đầu mũi của cọc