1

Ai có trách nhiệm lập và trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trước khi khởi công xây dựng công trình?

 • A

   

  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

   

 • B

  Nhà thầu thi công xây dựng công trình

   

 • C

  Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

   

 • D

  Không có quy định ai phải thực hiện