1

Đơn vị nào chịu trách nhiệm về tính chính xác của giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư?

 • A

  Chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư

 • B

  Cơ quan thanh toán vốn đầu tư

 • C

  Cả 2 đơn vị trên

 • D

  Không phải các đơn vị ở trên