1

Hãy cho biết ý nghĩa thực tế các lời giải của Kirsch phương trình trạng thái ứng suất biến dạng của nền đất xung quanh hang đào trong môi trường liên tục đàn hồi?

 • A

  Dùng để tính các ứng suất tác dụng lên kết cấu chống đỡ của

  đường hầm.

   

 • B

  Dùng để tính chuyển vị của hang đào.

   

 • C

  Dùng để tính các ứng suất chính trong đánh giá độ bền theo tiêu chuẩn Mohr-Coulomb hoặc Hoek-Brown.

   

 • D

  Dùng để tính toán độ ổn định của hang đào