1

Số điểm khống chế mặt bằng tối thiểu của lưới thi công là bao nhiêu?

 • A

  2

   

 • B

  3

   

 • C

  4

   

 • D

  5