1

Cự li tối đa của cốt thép cấu tạo bố trí trong dầm bê tông được quy định như thế nào?

 • A

   

  Không vượt quá chiều dày của bộ phận kết cấu hoặc 250mm.

   

 • B

  Không vượt quá chiều dày của bộ phận kết cấu hoặc 300mm

   

 • C

  Không vượt quá 1,5 chiều dày bộ phân kết cấu và 400mm

   

 • D

  Không vượt quá 1,5 chiều dày bộ phận kết cấu và 450mm.