1

Trong dầm bê tông lắp ghép sử dụng đá 1×2, cốt đai đứng của sườn dầm có đường kính danh định là 14mm, tại khu vực đầu dầm cự li tối thiểu giữa các thanh cốt đai được phép bố trí là bao nhiêu?

 • A

  28mm

   

 • B

  39mm

   

 • C

  41mm

   

 • D

  52mm