1

Chiều dày bảo vệ đối với cốt thép trong điều kiện môi trường khô cạn bình thường tối thiểu là bao nhiêu?

 • A

   

  1,5 đường kính cốt thép.

   

 • B

  3,5cm

   

 • C

  3,0cm

   

 • D

  2,5cm