1

Trên địa bàn tỉnh, đơn vị nào tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng?

 • A

  Sở Xây dựng

 • B

  Bộ Xây dựng

 • C

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 • D

  Không đơn vị nào ở trên