1

Khoảng dừng của tầu có thể xác định sơ bộ từ

 • A

  Chiều dài tầu thiết kế

 • B

  Vận tốc tầu chạy trên luồng

 • C

  Trọng tải tầu thiết kế

 • D

  Công suất của máy tầu