1

Khả năng chống nứt của dầm bê tông chịu uốn được thiết kế dựa trên tiêu chí nào?

 • A

  Khống chế ứng suất kéo trong bê tông đối với dầm BTCT thường.

 • B

  Không cho xuất hiện ứng suất kéo trong bê tông đối với dầm bê tông ứng suất trước

 • C

  Khống chế ứng suất kéo trong cốt thép thường fsa ≤ 0,6fy.

 • D

  Khống chế độ mở rộng vết nứt.