1

Trong các đường cong bằng bán kính nhỏ phải bố trí siêu cao, độ dốc siêu cao phụ thuộc vào vận tốc thiết kế và bán kính đường cong. Tiêu chuẩn thiết kế quy định độ dốc tối đa và độ dốc tối thiểu. Các phương án sau phương án nào đúng với quy định?

 • A

  Đội dốc siêu cao tối đa 10%, tối thiểu 2%

 • B

   Đội dốc siêu cao tối đa 8%, tối thiểu 2%

 • C

  Đội dốc siêu cao tối đa 6%, tối thiểu 2%

 • D

   Đội dốc siêu cao tối đa 4%, tối thiểu 2%