1

Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước?

 • A

  Chủ đầu tư

 • B

   Người quyết định đầu tư

 • C

   Tư vấn thiết kế

 • D

  Tư vấn giám sát