1

Chiều rộng mặt nền đường tối thiểu của chính tuyến của đường sắt đô thị trong khu đoạn cầu cao là bao nhiêu?

 • A

   

  2,75 m

   

 • B

  2,8 m

   

 • C

  3,1 m

   

 • D

  3,5 m