1

Trong điều kiện địa hình khó khăn, độ dốc tối đa của đường chính tuyến đường sắt đô thị loại MRT không được vượt quá giá trị nào?

 • A

   

   38‰  

 • B

  40‰  

 • C

  45‰

   

 • D

   50‰