1

Khổ đường sắt được định nghĩa là:

 • A

   

  Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 tim ray trên đường thẳng

   

 • B

  Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 má trong của ray

   

 • C

  Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 má ngoài của ray

   

 • D

  Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 má trong của ray được đo tại mặt đo tính toán (nằm dưới mặt phẳng đi qua hai đỉnh ray 16 mm)