1

Hiểu thế nào là độ ẩm của đất:

 • A

  Là tỷ số giữa khối lượng nước trong đất và khối lượng mẫu đất có kết cấu phá hủy

   

 • B

  Là tỷ số giữa khối lượng nước trong đất và khối lượng khô của đất

   

 • C

  Là tỷ số giữa khối lượng nước trong đất và khối lượng mẫu đất ở trạng thái nguyên trạng

   

 • D

  Là tỷ số giữa khối lượng nước trong đất kể cả nước liên kết mặt ngoài và khối lượng khô của đất