1

Mực nước chết của hồ chứa nước cấp nước (không cho thủy điện) phải đảm bảo điều kiện khai thác nào?

 • A

   

  Tối đa

   

 • B

  Đặc biệt

   

 • C

  Bình thường

   

 • D

  Điều kiện biến đổi khí hậu