1

Trong trường hợp thông thường, bán kính đường cong nằm tối thiểu của đường chính tuyến tương ứng với các cấp đường: cấp 1, cấp 2, cấp 3 của đường sắt khổ 1000 mm là bao nhiêu?

 • A

   

   1200 -900 – 600 (m)

   

 • B

  1000 – 800 – 500 (m)

   

 • C

   800 – 600 – 400 (m)

   

 • D

  800 – 600 – 300 (m)