1

Trong trường hợp thông thường, bán kính đường cong nằm tối thiểu của đường chính tuyến tương ứng với các cấp đường: cao tốc, cận cao tốc, cấp 1, cấp 2, cấp 3 của đường sắt khổ 1435 mm là bao nhiêu?

 • A

  7000 – 2800 – 2000 – 1000 – 500 (m)

   

 • B

  5000 – 2500 – 1500 – 1000 – 500 (m)

   

 • C

  5000 – 2000 – 1200 – 800 – 400 (m)

   

 • D

  1000 – 600 – 400 – 300 – 250 (m)