1

Thời gian quy định ngưỡng cửa lấy nước của công trình cấp I để không bị bùn cát bồi lấp trong thời kỳ khai thác sau khi hồ tích nước không được ít hơn:

 • A

  200 năm

   

 • B

  100 năm

   

 • C

  90 năm

   

 • D

  150 năm