1

Khu vực điều chỉnh của đường sắt không khe nối dùng để làm gì

?

 • A

  Điều chỉnh khe hở mối nối ray

   

 • B

  Điều chỉnh ứng suất nhiệt

   

 • C

  Giải phóng ứng suất nhiệt

   

 • D

  Cho ray co giãn tự do