1

Độ dằn của tầu (độ chìm xuống của tầu so với mực nước tĩnh) lớn nhất khi

 • A

  Vận tốc chạy tầu lớn và độ sâu chạy tầu nhỏ

 • B

  Phương pháp chuyên gia

 • C

  Phương pháp mô phỏng lái tầu

 • D

  Cả 3 phương pháp trên