1

Lực cản đường cong cần phải được xét tới trong trường hợp nào sau đây ?

 • A

  Khi tính toán vận tốc chạy tàu lớn nhất cho phép trên đường cong

 • B

  Khi tính toán khối lượng đoàn tàu khai thác trên tuyến

 • C

  Khi thiết kế độ dốc trắc dọc mà yếu tố trắc dọc này nằm trên đường cong

 • D

  Cả ba đáp án trên