1

Trong thiết kế mặt đường bê tông xi măng theo Quyết định 32-30 của Bộ giao thông vận tải thì cần kiểm tra cường độ kéo uốn của tấm bê tông xi măng khi tải trọng bánh xe đặt ở đâu ?

 • A

  Tải trọng xe đặt giữa tấm

 • B

  Tải trọng xe đặt ở góc tấm

 • C

  Tải trọng xe đặt ở giữa cạnh dài của tấm

 • D

   Phải kiểm tra cả 3 vị trí trên