1

Theo tiêu chuẩn phân vùng địa chất công trình được áp dụng trong tiêu chuẩn (TCVN 9156:2012), người ta chia thành mấy đơn vị phân vùng và tên các đơn vị:

 • A

  3 đơn vị phân vùng gồm: vùng, khu, khoảnh

   

 • B

  5 đơn vị phân vùng gồm: miền, vùng, phụ vùng, khu, khoảnh

   

 • C

  4 đơn vị phân vùng gồm: miền, vùng, khu, khoảnh

   

 • D

  6 đơn vị phân vùng gồm: miền, phụ miền, vùng, phụ vùng, khu, khoảnh