1

Tốc độ thiết kế của đường sắt cao tốc và cận cao tốc tương ứng không được vượt quá giá trị nào sau đây?

 • A

  400 và 300 km/h

 • B

  350 và 250 km/h

   

 • C

  350 và 200 km/h

   

 • D

  300 và 200 km/h