1

Tốc độ thiết kế tương ứng của đường sắt cấp 1, cấp 2, cấp 3 khổ 1435 mm không được vượt quá trị số nào sau đây?

 • A

  200, 150, 100 km/h

   

 • B

  150, 120, 70 km/h

   

 • C

  150, 100, 70 km/h

   

 • D

  130, 100, 70 km/h