1

Tốc độ gió cho phép trong khai thác công trình bến được quy định bởi

 • A

   Khả năng làm việc của các thiết bị trên bến

 • B

  Khả năng chịu lực của công trình bến

 • C

  Người khai thác

 • D

  Tiêu chuẩn thiết kế