1

Dọc đường sắt phải đặt các loại biển, mốc nào sau đây?

 • A

  Cọc km, cọc 100 m, cọc đường cong (NĐ,TĐ,NC,TC), cọc cao độ, cọc phương hướng

 • B

  Biển đổi dốc, biển cầu, biển hầm, mốc giới hạn quản lý, biển giới hạn ga

 • C

  Biển tốc độ kỹ thuật, biển giảm tốc độ, biển hãm, biển kéo còi, mốc tránh va chạm

 • D

  Cả 3 đáp án trên