1

Bản bê tông mặt cầu của cầu dầm thép liên hợp bản BTCT có chiều dày bằng 1/12 khoảng cách s giữa hai dầm chủ, khẩu độ tính toán L= 10s. Hãy cho biết chiều rộng hữu hiệu bản bê tông của dầm nằm bên trong kết cấu nhịp nhận giá trị nào trong trong số những đại lượng sau?

 • A

  12 lần chiều dày của bản cộng với ½ chiều rộng bản cánh dầm thép

 • B

  Bằng khoảng cách s giữa các dầm.

 • C

   Bằng 1/4L.

 • D

  12 lần chiều dày bản cộng với chiều rộng bản cánh dầm thép