1

Khi thiết kế đường cao tốc ở vùng đồng bằng. Trong các phương án sau chọn phương án nào là đúng với quy định tiêu chuẩn

 • A

  Tốc độ thiết kế 120- 130 km/h

 • B

  Tốc độ thiết kế 100- 120 km/h

 • C

   Tốc độ thiết kế 80- 100 km/h

 • D

   Tốc độ thiết kế 60- 80 km/h