1

Hiểu thế nào là khối lượng riêng của đất:

 • A

  Là khối lượng của một đơn vị thể tích hạt đất xếp chặt vào nhau

   

 • B

  Là khối lượng của một đơn vị thể tích đất khô

   

 • C

  Là khối lượng của một đơn vị thể tích phần hạt cứng, khô tuyệt đối, xếp chặt sít không có lỗ hổng

   

 • D

  Là khối lượng của một đơn vị thể tích đất không nguyên dạng