1

Khi nào cần bố trí cầu thang cuốn trong các ga tầu điện ngầm?

 • A

   

  Khi chiều cao cầu thang >3,0m

   

 • B

  Khi chiều cao cầu thang > 3,5m

   

 • C

  Khi chiều cao cầu thang >4,0m

   

 • D

  Khi chiều cao cầu thang > 4,5m