1

Hai đoạn đường sắt nằm ở phía ngoài của hai cửa hầm đường sắt

có độ dốc bằng độ dốc trong hầm có chiều dài bao nhiêu?

 • A

  Bằng 1,5 lần chiều dài tính toán của đoàn tầu.

   

 • B

  Bằng 1,25 lần chiều dài tính toán của đoàn tầu

   

 • C

  Bằng chiều dài tính toán của đoàn tầu

   

 • D

  Bảng 0,75 chiều dài tính toán của đoàn tầu